MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19490502 Politikens Forlag - Jos. Smits van Waesberghe aan Matthijs Vermeulen

Politikens Forlag (Jos. Smits van Waesberghe)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 2 mei 1949

 

2 Mei 1949

L.S.

Enige maanden geleden zult U van de uitgeverij Politikens Forlag te Kopenhagen, in verband met de publicatie van een internationaal lexicon van musici, het verzoek hebben ontvangen tot het geven van enkele inlichtingen over Uw persoon en Uw werk.

Daar genoemde uitgeverij indertijd door mij Uw naam en adres ontving (als antwoord op een door mij in te dienen lijst van de vijftig meest vooraanstaande Nederlandse toonkunstenaars) en zij daarop van U geen antwoord mocht ontvangen, verzoek ik U beleefd, menende te handelen in Uw belang, alsnog de inlichtingen volgens bijgaande vragen te willen verschaffen. Ik zal dan zorgdragen, dat zij in de verlangde taal worden overgezet (Engels of Duits).

Hoogachtend,

Jos. Smits vW

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA