MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19390601 Matthijs Vermeulen aan Comité Maneto - C. Nierstrasz

Matthijs Vermeulen

aan

Comité Maneto (C. Nierstrasz)

 

Louveciennes, 1 juni 1939

 

Louveciennes (S. et O.)

2 Rue de l'Etang

1 Juni 1939

Zeer Geachte Mevrouw Nierstrasz,

Met verontschuldigingen voor de vertraging zend ik U hierbij de geteekende quittantie. Ik had dit uitgesteld omdat ik mijn schrijven wilde doen samenvallen met den terugkeer van het geëxpedieerde materieel. Gisteren nu ontving ik pas bericht dat de muziek is aangekomen bij de Parijsche douane.

Het is mij een ware behoefte, na het Concert van Maneto en na de verblijdende dagen doorgebracht te Amsterdam, U mijne erkentelijk[heid] te uiten voor Uwe goede en sympathieke zorgen. Gelieve dezen dank te aanvaarden, Mevrouw, ook namens mijne vrouw, en geloof mij met beleefde groeten en de meeste hoogachting,

Uw zeer verplichte

Matthijs Vermeulen

 

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Buma/Stemra, Maneto