MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19270805 Matthijs Vermeulen aan H.T. Colenbrander

Matthijs Vermeulen

aan

H.T. Colenbrander (De Gids)

Louveciennes, 5 augustus 1927

Louveciennes (S. et O.)

21 Rue de Voisins

5 Augustus 1927

Hooggeachte, Zeer Geleerde Heer,

Mag ik zoo vrij zijn bijgaand artikel1 Uwe vriendelijke zorgen aan te bevelen? Het zou mij bijzonder aangenaam zijn wanneer het Nummer van September nog niet vol was. 't Stuk hield mij zeer bezig, en als U opmerkingen mocht hebben zal ik ze gaarne tegemoet zien.

Met beleefden dank en de meeste Hoogachting,

Uweds

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Leiden, Universiteitsbibliotheek, collectie De Gids

  1. Het artikel bespreekt Les Faux-Monnayeurs en Journal des Faux-Monnayeurs van André Gide; zie De Gids 91, 456-466.