MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19200909 Matthijs Vermeulen aan J.W.F. Werumeus Buning

Matthijs Vermeulen

aan

J.W.F. Werumeus Buning

Hollandsche Rading, 9 september 1920

Donderdagmorgen

9 Sept 1920

De Houten Lepel

Hollandsche Rading

Beste Jobs,

Een week geleden kreeg ik je vier velletjes onrustige copie. Te midden der verhuizings-preparatieven. De verhuizing die één der 52 weken van het armzalige jaar geduurd heeft is voorbij en wij zitten hier elyseesch, te midden der spelende eekhoorns, spechten en meerkollen. Ik hoorde niets meer van je en verwachtte dat ook niet. Ik ken de stemmingen van de St Nicolaas straat te goed om te denken, dat de electrische geladenheid daar langer dan een dag duurt, conform de journalistiek. Maar het heeft me toch genoegen gedaan dat je gedacht hebt aan de moraliteit van mijn afscheid bij De Telegraaf. Ik vond het artikel van v.d.B. keurig. De "publieke opinie" zou gezworen hebben, dat zoo'n medewerker f 20.000 per jaar waard was en het artikel was dus all right. Er ontbrak slechts een † achter mijn naam. De benoeming van v.d.B als mijn opvolger vind ik overigens eene impertinentie tegenover mij en meer nog tegenover de Muziek. Het zal geen goeden indruk maken dat een (twijfelachtig) letterkundige zich weer met die dingen moeit. Het laat me overigens onverschillig. Mijn eenige zorg is nu om "de nieuwe symphonie" welke het meest verspreide groote dagblad annonceert dit jaar nog af te maken. Er komen dingen in die jou als "wilde" niet kalm zullen laten.

Groeten van ons aan Pop. Het is hier verrukkelijk. Komen jullie beiden eens gauw een Zondag over. Steeds welkom, wanneer je je vergenoegt met een onvoorbereid menu.

Je toegenegen

Thijs

Kun je me de krant bezorgen, waarin de twee recensies over De opening van Royaards? Ik ontving dat nummer toevallig niet. En laat de Gooyer mijn slordige papieren eens in een doos smijten en ze me opzenden.

Verblijfplaats: Den Haag, Literatuurmuseum