MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19580205 Simon Vestdijk aan Matthijs Vermeulen

Simon Vestdijk

aan

Matthijs Vermeulen

Doorn, 5 februari 1958

Doorn 5-2-'58

Zeer Geachte Heer Vermeulen,

Ik haast mij u te verzekeren, dat de omissie van uw 1-e symphonie geen andere beteekenis heeft dan die van een wat onberaden echo op wat ik daarover las. Ik moest mij vrij haastig documenteeren, kende natuurlijk veel te weinig van u, nu ben [ik] blijkbaar nog niet voldoende ontgroeid aan de gewoonte om alles wat ik lees te gelooven. Ik neem onmiddellijk aan, dat de 1-e deze positie van voorbereidend werk in het geheel niet verdient, en hoop mij daarover nog eens met het oor te kunnen oriënteeren.

Intusschen deed het mij veel genoegen, dat u in het stukje iets van uw muziek herkende. Lectuur van uw "Princiepen" is mij daarbij van groot nut geweest; en wat ik mij van uw composities herinnerde − al weer: veel te weinig − sloot zich daar heel goed bij aan.

Gaarne grijp ik de gelegenheid aan om u hartelijk geluk te wenschen met uw jubileum!

Met vriendelijke groet,

geheel uw

Vestdijk

Torenlaan 4

Doorn

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA