MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19570704 Matthijs Vermeulen aan Theun de Vries

Matthijs Vermeulen

aan

Theun de Vries

Laren, 4 juli 1957

Laren (N.H.)

Drift 31

4 juli 1957

Zeer Geachte Heer De Vries,

Als voorlopig antwoord op Uw brief van 1-7 zend ik U Les épis mûrs waarover wij spraken. Ik herlas het en geloof dat sommige passages (o.a. pag. 175 e.v.) u kunnen inlichten over het probleem, dat een jong componist van omstreeks 1912, die nadenkt over zijn taak en roeping, zich gesteld zag.

De auteur van het boek heeft talent. Hij was fout in de oorlog. (Action française). Maar zelfs nu nog is de kijk, die hij in 1945 had op het gegeven, juist en exceptioneel.

Maar wat hij niet kon was het formuleren, of ook slechts vagelijk aanduiden van de oplossing.

Hebt u mijn "Princiepen der europese muziek" gelezen? U zoudt er waarschijnlijk nut van hebben. De hele evolutie wordt daar psychologisch en technisch behandeld. Tot mijn spijt heb ik geen exemplaar meer voor U. Het verscheen bij Van Ulzen, Uitgeversmaatschappij Holland, Herengracht.

Als u zich een provisorisch idee gemaakt hebt over de kwestie, is een dialoog erover gemakkelijker en praktischer.

Op 't ogenblik ben ik met mijn symphonie in een zeer absorberende episode. Het kan nog tien dagen duren. Zo spoedig mogelijk krijgt u een seintje van me.

Verontschuldig de slordigheid van dit episteltje.

Met vriendschappelijke groeten en in de beste herinnering,

Uw

Matthijs Vermeulen.

Verblijfplaats: Den Haag, Literatuurmuseum