MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19561112 Jan van Keulen aan Matthijs Vermeulen

Jan van Keulen

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 12 november 1956

Amsterdam, 12.11.56

Beste Matthijs,

Hoewel ik je besluit om niet regelmatig meer voor de Groene te schrijven kan begrijpen, zul jij toch zeker ook kunnen begrijpen dat dit door ons en door zeer velen van onze lezers nog steeds wordt betreurd. Dat wij in de krant nog niet officiëel afscheid hebben genomen hangt samen met de grote moeilijkheid van de "opvolging". Zeker voor ons geen kleine opgaaf om er een enigszins bevredigende oplossing voor te vinden. Wij hopen evenwel dat het binnenkort mogelijk is aan de onbevredigende zwevende toestand een eind te maken. De directe aanleiding tot deze brief is het volgende.

Voor het aanstaande kerstnummer hebben wij verschillende mensen gevraagd een stuk te schrijven over toestanden en gebeurtenissen "van vroeger". Niet zozeer jeugdherinneringen als wel de herinnering aan een of meer zaken die in een bepaalde periode sterke indruk hebben gemaakt. Het spreekt vanzelf dat wij in dit verband ook aan jou hebben gedacht. Wil ons onze onbescheidenheid niet euvel duiden en deze wens billijken. Wij kunnen slechts hopen dat ook jij gevolg kunt en wilt geven aan ons verzoek. Mag ik in ieder geval op een enkel woord van je rekenen?

Als steeds, met veel toegenegenheid en hartelijke groeten,

t.à.t.

Jan van Keulen

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA