MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19560815 Tj.S. Visser aan Matthijs Vermeulen

Tj. S. Visser

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 15 augustus 1956

15-8-56

Eminentie

Doordat wij ruim een jaar geleden spraken over het portretteren, en tevens doordat ik mijn dochter niet geregeld om mij heen heb, is er naar ik vrees een misverstand ontstaan.

Als de schilderes het nu vervaardigde schilderij zelf goed mocht keuren, dan wilde ik het (conform mijn uiting van verleden jaar) aan De Groene aanbieden. Of aan je zelf, indien je daar de voorkeur aan zoud geven. Ik neem het n.l. van haar over.

M. vr. gr.

Tj.S.V.

τ φ [symbool voor scheepje]

Tarquinius

Ze had bijzonder veel schik in het werk en in het model.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA