MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19560728 Tj.S. Visser aan Matthijs Vermeulen

Tj. S. Visser

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 28 juli 1956

28-7-56

Eminentie

Met het boekje, gezuiverd ook van de laatste zetfout, en voorzien van de vriendelijke opdracht, ben ik recht in mijn schik. Hartelijk dank!

Mijn dochter was hogelijk ingenomen met het verlof, je portret te schilderen.

Zij is 30 jaar, lerares m.o., liep de Rijksacademie voor beeldende Kunsten door, de laatste jaren ook de monumentale afdeling. Ze heeft gym β en heeft precies mijn verstand. Alleen vermag ik niet de nietigste krabbel op papier te zetten. −

Wat is er voor geheim rond Tj.S.V.? Hij is belasting ambtenaar en amateur-auteur. Voilà tout.

Met vriendelijke groet, en mijn respect aan Mevrouw:

Tj.S.V.

telf. 798027

Westerscheldeplein 33III

A'dam Z

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA