MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19560705 J.A. Vonk aan Matthijs Vermeulen

J.A. Vonk

aan

Matthijs Vermeulen

Den Bosch, 5 juli 1956

's-Hertogenbosch, Donderdag 5 Juli 1956

Zeer geachte heer Vermeulen,

Zoeven hoor ik over de radio Uw 2e Symphonie, sta mij toe mijn bewondering te kennen te geven.

De Noodzakelijkheid, waarmee de geluiden, eenmaal begonnen, voortstuwen, als van een overweldigend natuurgebeuren, maakte mij luisterend opgewonden.

Alleen − ik ben alleen maar muziek toehoorder! − lag die fluitmelodie, zeer mooi overigens, niet te dicht bij een andere?

Mijn bewondering,

met hoogachting

J.A. Vonk.

J.A. Vonk

J. Heinsstraat 30

s Hertogenbosch

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA