MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19551114 Jan Koetsier aan Matthijs Vermeulen

Jan Koetsier

aan

Matthijs Vermeulen

München, 14 november 1955

München 25, 14 Nov. 55.

Zeer geachte Heer Vermeulen!

Zojuist van een reis teruggekomen haast ik mij, U dank te zeggen voor Uw schrijven van 4-11-55.

Mag ik U verzekeren, dat het nimmer mijn bedoeling is geweest, U met de aankondiging van de première van mijn III. Symphonie te ontrieven – wilt U daarom de laatste alinea van mijn brief dan ook zuiver als een "question de politesse" opvatten. Evenwel waardeer ik ten zeerste Uw goede wil om via de radio mijn werk te willen beluisteren, al zijn de kansen voor een goede ontvangst van de zender München gering; de uitzending zal plaats hebben op 25 Nov. a.s. 's avonds 8 uur, golflengte 375 m, 800 kHz.

Met dank voor Uw goede wensen en

de meeste hoogachting teken ik

Uw dw.

Jan Koetsier

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA