MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19511215 Nick J. Verkruisen aan Matthijs Vermeulen

Niek Verkruisen

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 15 december 1951

Amsterdam, 15/12/51.

Zeer geachte Mijnheer Vermeulen,

Er moet mij een soort bekentenis van het hart. Laat ik maar heel eerlijk zijn: De weinige artikelen van Uw hand in de Groene die ik bij tijd en wijle las, vond ik dikwijls nogal erg subjectief, arrogant en egocentrisch (om eerlijk te zijn: soms vond ik ze ook heerlijk raak!)

Tot nu toe ben ik niet in de gelegenheid geweest om, behalve de Passacaglia en Marche, één van Uw werken te horen, zodat ik, vooral ook door de indruk die ik van Uw persoon gekregen had (zie boven), gretig inging op de negatieve opmerkingen van mensen die één van Uw symphonieën wèl gehoord hadden.

Ik moet dit alles herzien en volledig terugnemen: zoëven heb ik over de radio Uw 4e symphonie gehoord en – ondanks de uiteraard gehandicapte weergave van dit middel – :zij heeft diepe indruk op me gemaakt; deze muziek fascineerde me zoals totnogtoe maar hèèl weinig Nederlandse werken dat gedaan hebben.

U bent een ouder en ervaren mens, maar als jong, "beginnend" componist geloof ik tòch dat dit korte, openhartige briefje U nog wel goed zal doen. Een mens heeft, vooral als kunstenaar – al is hij ook uiterst zelfstandig en autonoom –, zoiets wel eens nodig!

Met hartelijke dank voor het goede dat U mij vanavond doorgegeven hebt, en zeer veel hoogachting,

Nic. J. Verkruisen.

Niek Verkruisen.

Amsterdam.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA