MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19490915 Donemus aan Matthijs Vermeulen

Donemus

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 15 september 1949

15 September 1949

Geachte Heer Vermeulen,

Zoudt U vanmiddag zo spoedig mogelijk even bij ons kunnen komen, daar er nog enige vragen van de copiiste bestaan betreffende aan te brengen veranderingen in Uw 5e Symphonie.

U zoudt dan tevens de 1e viool-, de 2e viool- en de altvioolpartij nog kunnen doorzien, zodat met het afdrukken der transparanten begonnen kan worden.

De Heer van Beinum verzocht ons hem het materiaal op 26 September toe te zenden.

Hoogachtend,

Stichting DONEMUS,

de Gedelegeerde v/h Bestuur.

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Donemus