MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19490412 Chris van der Meulen aan Matthijs Vermeulen

Chris van der Meulen

aan

Matthijs Vermeulen

Haarlem, 12 april 1949

Haarlem, 12 April, 1949.

Beste Thijs,

Hartelijk dank voor de toezending van je prachtig boek, waarnaar ik reikhalzend maar geduldig heb uitgezien. Ik heb het grotendeels al gelezen en ben wederom vol bewondering voor de ongeëvenaarde perfectie, waarmee dit werk is geschreven en de meesterlijke wijze, waarop je het betoog hebt gevoerd. Als het woord dissertatie niet een te academische klank voor ons had, zou ik zeggen, dat het een ideale dissertatie is geworden, maar laat ik het liever een contemplatie noemen.

Met de conclusies ben ik het volkomen eens. Wanneer men la tour de la musique heeft gemaakt, moet men wel tot jouw inzichten komen en tot de conclusie que tout le reste est littérature.

Als ik m'n eigen verhouding tot de muziek en de evolutie die ik heb doorgemaakt bepaal, moet ik in alle bescheidenheid erkennen, dat ik min of meer bewust, tot hetzelfde standpunt was gekomen.

Ondanks al m'n weetgierigheid heb ik me b.v. nooit de moeite kunnen getroosten om een harmonieleer door te worstelen, omdat ik instinctief in opstand kwam tegen de arbitraire beperkingen die ze oplegde.

In tegenstelling met die verwerpelijke harmonieleren is jouw boek een volmaakt logische en heldere leiddraad, die alle problemen voor me oplost.

't Was me bijzonder aangenaam in je opdracht te mogen constateren, dat je weet, dat ik je ten volle begrijp en naar waarde schat. Om me nog meer genoegen te doen had je de gradatie: misschien, waarschijnlijk nog wel mogen aanvullen met "ongetwijfeld" en ik zal je zeggen waarom. Pectus est quod disertum facit. Ik ben je beste lezer, omdat hetgeen jij met 't hart schrijft, ik ook met 't hart lees. Je zinnen, hun zang, hun rythme, de vibratie en radiatie, 't persoonlijke en wezenlijke van je stijl, dat gaat rechtstreeks van hart tot hart, van jouw naar mijn broederhart en geeft me een gevoel van weldadigheid, dat geen andere stijl me geven kan. Ontvang daarom ook m'n dank voor wat je persoonlijk door je werk aan me schenkt.

Ik hoop verder dat het je naar lichaam, geest en gemoed goed zal blijven gaan en wens ook het allerbeste toe aan je dochtertje en haar moeder.

Met de hartelijke groeten, ook van Corry en de kinderen

Je broer

Chris.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA