MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19471015 Picaine Kapteyn-Schröder aan Matthijs Vermeulen

Picaine Kapteyn-Schröder

aan

Matthijs Vermeulen

Overveen, medio oktober 1947

Geachte Heer Vermeulen,

Mijn bewondering voor Uw "dubbel schandaal" in de Groene. Wat moet het een voorrecht zijn op een dergelijke, rake wijze zijn verontwaardiging te kunnen uiten. En uw temperament uit den tijd van "leve Sousah" schijnt nog steeds niet versleten te zijn!

Wat uw voorstel betreft in de laatste alinea – zou het iets uitrichten handteekeningen te verzamelen voor een adres? Of moeten we ons maar geen illusies maken in een tijd, waarin Jan Out een concert dirigeert ter nagedachtenis van de gesneuvelde Engelsche parachutisten te Arnhem – waarin een man, die overvallen pleegde op distributiekantoren om kaarten voor "U en mij" – die parachutisten opwachtte en herbergde – die gedurende de gevechten langs de moffenlinies spionneerde – zelfmoord pleegt, omdat men hem nergens gebruiken kan en er voor hem geen plaats meer is tusschen ons? Zou het de moeite loonen?

Hoogachtend

Picaine Kapteyn-Schröder

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA