MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19291109 Martinus Nijhoff aan Matthijs Vermeulen

Martinus Nijhoff

aan

Matthijs Vermeulen

Den Haag, 9 november 1929

Den Haag. 9 Nov. 1929.

Beste Thijs,

Met je principieele bereidverklaring ben ik reeds bijzonder tevreden, ik heb [lees: hoop] dat de definitieve spoedig volgt. Ik begin maar met je vragen systematisch te beantwoorden:

De opvoering heeft plaats 24 Juni, op de Kager-Plassen. Het tooneel wordt daar op een eiland gebouwd. De muziek moet uiterlijk 15 April gereed zijn (dan beginnen de repetities) maar ik schreef eind Maart om wat speling te hebben. Er zijn geen koren in, d.w.z. er wordt niet gezongen, maar ik denk me op een enkele plaats (het lied van den Torenwachter) een kleine begeleiding bij het gesproken woord. Verder wisselen woord en muziek elkaar af. Zoodat de omvang van de partituur ongeveer zal zijn: een kleine ouverture, begeleiding der Christelijke Paaschviering, een heidensche maskerdans, een Wikinger-marsch, een exodus (tijdens het laatste voorbijvaren van Jeremias), alles bijeen hoogstens ½ uur muziek, plus dan misschien een enkele ballade-begeleiding en een paar trompetsignalen. Het orkest bestaat uit "Sempre crescendo", de studenten-muziekvereeniging versterkt met beroepsspelers voor koper, blaasinstrumenten en trommels. Dirigent is waarschijnlijk Koeberg, maar je kan het ook zelf komen doen.

Wat de tekst betreft, ik heb slechts nog losse woorden. Het moeten rijmlooze zes-voeters worden, met veel stafrijm. Wat ik hoop dat het wordt is: Philoktetes van Sophocles of Medea van Euripides. Verzen van ruw-ijzersmeedwerk. Een bonkig stuk taal-erts. De figuren zonder eenige psychologische tirelantijnen, maar met veel folklore-attributen in een kei-harde zakelijkheid.

Mocht je er toe besluiten, dan kom ik half-Januari tot eind Februari ergens vlak bij je in de buurt wonen, en dan gaan we samen opwerken. Het ontwerp dat ik je stuurde is een voorloopige schets, die ik moest maken om de studenten een denkbeeld te geven en om de begrooting erdoor te krijgen, maar ik ben daar geenszins aan verbonden, en ik reken ook in dezen nog op steun en aanwijzingen van je. – Dan hebben we ieder weder van eind Februari tot half-April tijd om onze transcripties te maken en de boel te voltooien. Het is dus in het geheel 3 maanden arbeid.

Lustrum-spelen hebben hier tegenwoordig enorme belangstelling. Je kunt wel zeggen dat iedereen komt hooren. Er zit voor ons beiden een groote kans in, dien we moeten aangrijpen.

Denk er vooral serieus over na. En doe het dan. Mochten er dingen zijn die je eens gaarne bespreekt, dan kom [ik] eens een week-end naar je toe. Mijn vrouw zit in Parijs (Boulevard Raspail. 212. Paris XIV. Hotel Le Royal), zoodat ik daar toch al over denk. Na 14 Nov. is haar adres: Raspail 232. Hotel L'Aiglon. Paris XIV. Ik heb haar geschreven wat jouw adres is.

Laat nog eens gauw wat hooren. Liefst per omgaande. De studenten dringen zeer op een beslissing aan. Wat is Cadmus en Hermione?

Doe mijn groeten aan Anny en de kinderen

je

Pom