MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19170808 A. Roland Holst aan Matthijs Vermeulen

Adriaan Roland Holst

aan

Matthijs Vermeulen

Bergen, 8 augustus [1917]

Mosselenbuurt.

Bergen. N.-H.

Beste Thijs,

Ik kom Zaterdag even in stad, kan je meegaan koffiedrinken? Ik zal tegen half één op de krant verschijnen, en hoop Jan er dan ook nog te zien. Gisteren ontmoette ik Wiegman, en ik hoop hem meer te zien.

Dus tot Zaterdag. Beste groeten

van

Jany R.H.

[deze briefkaart is aangetroffen in de nalatenschap van Roland Holst]

Verblijfplaats: Den Haag, Literatuurmuseum