MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19120507 Matthijs Vermeulen aan H.P.L. Wiessing

Matthijs Vermeulen

aan

H.P.L. Wiessing

Helmond, 7 mei 1912

7-5-12.

Helmond, Dinsdagmiddag

Hooggeachte Heer Wiessing.

Het plan waarover 't ingezonden handelt is te hersenschimmig voor Nederland om er reeds iets aan toe te voegen; te meer omdat het van paedagogen uitgaat, en een paedagoog in de muziek geeft immer onaangename vooruitzichten. Mag ik U herinneren dat het een dag of tien geleden reeds circuleerde in de dagbladen? Er bestaan ook zoowel in Duitschland, Oostenrijk, Engeland en Frankrijk, zulke goedkoope en voortreffelijke uitgaven dat eene bibliotheek nog nauwlijks kan dienen voor paedagogen.

Van De Tijd nog geen nieuws; ondertusschen hartelijken dank voor Uwe belangstelling.

Met vr. gr.

Uw Dw.

Matthijs Vermeulen.

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut