MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19460807 Marius Monnikendam aan Matthijs Vermeulen

Marius Monnikendam

aan

Matthijs Vermeulen

[ca. 7 augustus 1946]

Carissime,

Nauwelijks was m'n nota'tje de deur uit of jouw gelukkige brief bereikte mij.

Welke snaren moet mijn harp beroeren om je uiting te geven aan mijn vreugde?

Van harte geluk, vrede en liefde na zooveel jaren van ontbering! Wil deze mijn wenschen je vrouw overbrengen. Mocht je tusschentijds in de lage landen komen vergeet dan niet beiden hier langs te komen!

Je billijke verzoek zend ik vandaag den uitgever toe. Zooals ik destijds zeide heb ik mijn redactie-honorarium, dat 125 gld. per boek bedraagt, doen vervallen om jouw hon. op te voeren. Bovendien heb ik vriend Dieben voor de laatst gezonden francs niet 2.50 per franc doch 3 cent. moeten geven omdat hij met zooveel Nederl. geld geen weg weet. Om je zoo spoedig mogelijk te helpen heb ik het surplus voor mijn rekening genomen en verzoek je een en ander als huwelijkscadeautje te willen aanvaarden.

Als ik me goed herinner dan heb je 2000 frs. ontvangen ad 5 cnt. en 3000 ad 2½ cnt. zoodat je 175 gld ontvangen zoudt hebben.

Ik heb echter noch een boekhouding noch boekhouder...

Wat den expediteur betreft: wendt je tot Melle Cécile Domart, fa Hernu & Perron, rue de Nancy 13 Tel. BOT. 4684 Paris, die de leiding heeft van alle expedities naar en van België en Nederland. Ze gaan dan rechtstreeks naar fa Erkelens, Marcus & Cooke te A'd. die ik je in ieder opzicht aanbeveel.

Intusschen gelukkige dagen, weken en jaren je toegewenscht van

Marius

[datering in de hand van Thea Vermeulen-Diepenbrock: aug. '46; precisering aan de hand van brief van MV aan Monnikendam d.d. 3 augustus.]

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA