MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19460803 Matthijs Vermeulen aan Marius Monnikendam

Matthijs Vermeulen

aan

Marius Monnikendam

Louveciennes, 3 augustus l946

Louveciennes (S et O)

3 Augustus 1946

2 Rue de l'Etang

Beste Monnikendam,

Bij dat je zoo weinig van me hoorde was er niets aan de hand dan eerst de lente, toen de zomer, het begin en het vervolg dat ik gemaakt heb van een nieuw leven: Thea Diepenbrock en ik trouwen samen op Donderdag 8 Augustus, hier te Louveciennes.

Met "'t boek'' gaat het uitstekend. Het is al een paar maanden klaar en er wordt bewonderenswaardig gewerkt aan een copie voor je uitgever. Ik hoop ze ongeveer gereed mee te brengen, als wij eind-Augustus hier verhuizen. Het geheel vormt, globaal geschat, 200 pagina's van 40 regels, van 8 woorden per regel. Gelijk ik je indertijd schreef, dunkt mij dat het honorarium in verhouding dient gebracht te worden tot den tennaastenbij verdubbelden omvang van hetgeen wij oorspronkelijk afspraken. Hoewel de prijs per contract is vastgesteld (en daarentegen niet het aantal te schrijven pagina's) vertrouw ik dat je het met mij eens zult zijn over de billijkheid eener vermeerdering van de belooning welke de arbeider voor zijn werk mag vragen. Daar de inhoud verdubbelde (het boek kan desnoods verschijnen in twee deeltjes) zag ik het honorarium gaarne verhoogd tot 1500 gulden. Doe je best om dit voor elkaar te krijgen, want ik heb er ruim zeven maanden aan gewerkt. Ik zou 't vervelend vinden als een lacune in het contract mij parten speelt. En vergeet niet me hierover te berichten.

Tot mijn spijt heb ik je Te Deum niet kunnen hooren. Je kaart welke mij de radio-uitzending meldde kwam juist een dag te laat. Jammer. Maar het zal niet de eenige uitvoering blijven, hoop ik.

Hoe gaat 't met Hermans? Ik vernam nog geen woord van hem.

Zou je mij naam en adres kunnen geven van den expéditeur over wien je me indertijd spraakt? Als hij geschikt is zou ik een paar kisten boeken door hem willen laten verzenden. Hoe eer je me hierop antwoordt hoe liever.

Met hartelijke groeten, en tot ziens omstreeks den herfst. Wij zullen wonen 330 Heerengracht, Amsterdam.

je

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA