MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19660513 Ministerie van CRM - B. Wagemans aan Thea Vermeulen-Diepenbrock

Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (B. Wagemans)

aan

Thea Vermeulen-Diepenbrock

 

Den Haag, 13 mei 1966

 

's-Gravenhage,

13 mei 1966

Hooggeachte mevrouw Vermeulen,

Uw brief van 5 mei jl, vervult mij met schrik en medeleven. Ik wist niet, dat het zo erg met uw man gesteld is. Ik bewonder het, dat u onder deze omstandigheden nog gedacht hebt aan de door hem te componeren liederen. Dank voor deze attentheid. Gaarne hoop ik, dat het verloop van de ziekte nog een gunstige wending zal nemen. Wilt u, wanneer zich daartoe een geschikte gelegenheid zou voordoen, mijn groeten en respect aan uw echtgenoot overbrengen? U wens ik sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Met de meeste hoogachting,

B.P. Wagemans

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA