MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19630318 Matthijs Vermeulen aan P.H. Goede - concept

Matthijs Vermeulen

aan

P.H. Goede

 

Amsterdam, 18 maart 1963

 

18-3-63

Zeer waarde Goede,

Wij hebben inderdaad groot genoegen beleefd van de zeer raak getroffen opnamen in het Stedelijk, en als ik tijd had kunnen vinden was ik er al eerder bij geweest om U te vragen: hadt u misschien nog andere visuele herinneringen van die avond? Zo ja, dan zullen wij ze bekijken met evenveel, en wie weet met misschien nog meer plezier, in ieder geval met de onverbloemdste nieuwsgierigheid. Als U ons dus weerom een groot genoegen wilt doen, van onze kant heel gaarne.

Intussen zal het ons bijzonder verheugen als U van drie stuks elk vier afdrukken wilt verschaffen, om aan vrienden van ons die er op staan een prettig aandenken te kunnen zenden van hun aanwezigheid bij dat feest.

Het zijn de twee groepen waar ik ongelauwerd de witte rol van U in de hand houd. En die andere waar ik gelauwerd de waaier van een palm achter me heb. U zult mijn erkentelijkheid vermeerderen wanneer ik ze mag betalen.

Met vr. gr.

MV

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA