MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19590428 Sepha van Beinum-Jansen aan Matthijs Vermeulen

Sepha van Beinum-Jansen

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 28 april 1959

Amsterdam-Z., 28 April '59

Beste Matthijs,

Het spijt me zoo vreeselijk dat jij en Eed elkaar zoo weinig zagen de laatste jaren, en dat hij je 6de symphonie nu, na al je werken en denken voor- en aan hem, niet heeft laten klinken.

Geloof me, hij dacht véél aan je, en had je graag veel meer opgezocht en gesproken, maar hij kon niet. Niemand weet hoe al zijn kracht werd opgebruikt voor zijn werken, muziek maken met zijn orkest. De rest van zijn tijd was voor rust en weer voorbereiden zelfs nog ontoereikend. Zijn dokter en vriend: Tom van Nieuwenhuizen noemde zijn leven van de laatste jaren "eigenlijk een schijn"leven, want het bestond alléén maar uit wat ik hiervóór schreef.

Dit wilde ik je even schrijven, (het eerste briefje dat ik probeer) want je moet toch goed weten dat hij van je hield.

Vergeef me dat ik niets verder meer kan schrijven

Dag Matthijs en Thea

je Sepha

Je hebt hem zooveel goed gedaan door je absolute vertrouwen in hem en je heerlijke enthousiasme.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA