MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19570820 Ministerie van OK & W - H.J. Reinink aan Matthijs Vermeulen

Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (H.J. Reinink)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Den Haag, 20 augustus 1957

 

's-Gravenhage

20 augustus 1957.

Onderwerp

Opdrachten aan Nederlandse componisten in 1957.

 

Hierbij verleen ik u opdracht tot het componeren van enkele liederen.

Ik zal hiervoor een honorarium in uitzicht stellen van f. 600,--.

De composities zullen uiterlijk 1 juni 1958 gereed en in mijn bezit dienen te zijn. Mocht zulks nodig blijken, dan ben ik bereid t.z.t. nog enig verder uitstel in gunstige overweging te nemen.

De Minister,

namens deze,

de Directeur-Generaal voor de Kunsten

en de Buitenlandse Culturele Betrekkingen,

mr. H.J. Reinink

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA