MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19550128 Eduard van Beinum aan Matthijs Vermeulen

Eduard van Beinum

aan

Matthijs Vermeulen

Birmingham, 28 januari 1955

Birmingham 28 Jan 55

Beste Matthijs,

Gisteravond was de uitvoering van je Passacaglia en Cortège − ik vond het wel naar wensch gaan en het had veel succes, de leesmoeilijkheden blijven echter, maar ze zijn niet onoverkomelijk!

Het lijkt wel of wij elkaar niet meer mogen spreken − het lukte alsmaar niet. Ingesloten een critiek.... waardeloos. Ik hoop je toch spoedig te zien. − na Weenen? als ik nog leef. Groet Thea en je dochter hartelijk van me − jij een stevige V van je toeg.

Eed.

Ik hoorde een goede mop − uit de tijd dat het nog niet zoo'n groote zonde was.

Schoolboy Howler,

A class of boys was once asked to write an essay on their favourite composer.

Johnny wrote:

My favourite composer is Joh. Seb. Bach. He was born in Eisenach in 1685 − He married twice and had 16 children and in his spare time "he practised on the spinster in the roof" (spinet)

louter in transcriptie overgeleverd; het tiksel is niet bewaard gebleven

de bijgesloten recensie (herkomst onbekend) luidt:

The following "Passacaglia and Cortege" by the Dutch composer Matthys Vermeulen was presumably a first performance in Birmingham. The Passacaglia was too tough a nut to crack at first hearing, for it was a tricky business to hold on to the ostinato, and in trying to do so one lost track of what was going on around it; not an unusual occurrence of course, but rather intensified here. The Cortege was more immediately attractive.