MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19490105 Eduard van Beinum aan Matthijs Vermeulen

Eduard van Beinum

aan

Matthijs Vermeulen

Londen, 5 januari 1949

London 5 Jan. 49

Beste Matthijs,

Hartelijk dank voor je brief en de heerlijke cigaretten. Wat ik je gezegd heb meen ik van ganscher harte. Ben al bezig geweest met de BBC, kreeg inliggend nietszeggend briefje van Boult1 terug. Maar we zullen wel verder zien. Met het actueele muziekleven (orkestconcerten) is het hier droevig gesteld. Heb al 4x de Pastorale afgedraaid. Moderne muziek nihil – solisten alleen maar zij die een goeds boxoffice hebben. Ik las in één weekend 3x het pianoconcert van Tsjaikowsky (affiches) – commentaar overbodig. Het werken met het orkest is heel prettig; ze doen hun uiterste best; – weinig repetities en als maar dezelfde programmare lijken niet zoo aangenaam – ben dan ook lang niet zeker of mij dat op den langen duur bevalt.

Wat je Ve symphonie betreft, zie ik hier weinig of geen kans haar uit te voeren; en waarom, verdomme maak je het mij zoo moeilijk het in Amsterdam te doen. Die warm gestelde stukken over mij (waar ik stiekum toch erg gelukkig over ben) en de beroerde, maar rake epistels over de rest breken jou en mij de nek. Tòch zal ik je symphonie dirigeeren! en heusch niet omdat ik jou zoo'n brave jongen vind. Enfin – met Paschen kun je me weer op m'n kop geven met de Mattheus – alleen kan ik op geen stukken na beseffen wat je afkeurt. Jammer dat ik er nooit met je over gesproken heb.

Inmiddels heb ik weer eens hard gewerkt en is m'n stemming al weer beter: volgende week vergadering en zal ik den Heeren in m'n mooiste Engelsch eens zeggen hoe ik over alles denk. Weest met Thea recht hartelijk gegroet ook van Sepha.

je Ed.

louter in transcriptie overgeleverd

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA

  1. Niet bewaard gebleven.