MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19650829 Matthijs Vermeulen aan Philip Treffers - brief en concept

Matthijs Vermeulen

aan

Philip Treffers

 

Laren, 29 augustus 1965

 

Laren (N.H.)

Drift 45

29-8-65

Waarde Philip,

Toen je mij sprak over de derde en de verdere bundels van Dèrmouw, heb ik begrepen dat ze bestonden en ook in je bezit waren. Anders zou ik je stellig niet gevraagd hebben om een kijkje erin te nemen, waarvan ik met bijna zekerheid kon voorzien het negatieve resultaat. Als ik je daarom des te erkentelijker ben voor de zeer snelle uitvoering van een wens, ik meen toch eveneens dat ik gaarne de helft der kosten zou willen dragen van het genoegen. Enige notie verkregen te hebben van Dèrmouw als versificator in beide oude talen is een tegenwaarde waarbij ik nog win.

Per slot, en dit spijt me eigenlijk, heb ik Dèrmouw na hernieuwd en zorgvuldiger onderzoek moeten opgeven. In de vier gedichten die ik voorlopig had uitgekozen, struikelde ik zoveel malen over een wending welke mij het componeren te hachelijk maakten. Ik durf een zanger of zangeres werkelijk geen gestotter voor te zetten dat ik zelf met moeite uitspreek, en dat ik in notenschrift niet zou weten aan te duiden, gelijk "Had 't nevelvolk"; "Zag 'k wazig"; "En 'k aaide"; om er kwaad bij te worden. Ik geloof niet dat er ooit een stugger, hortender, knarsender dichter is geweest dan deze eerste kosmonaut, die waarschijnlijk slechts mentaal gelezen kan worden, nauwlijks gereciteerd en helemaal niet gezongen. Toch is "Dat ben jij" o.m. grandioos.

Wijl je mij nog een boekje wilt terugbrengen, laat ik je dan tevens maar de drie bundels ophalen. Over de dagen aan hem besteed rouw ik niet. Een soort raket-vaart door de onmetelijkheden en oneindigheden van ruimte en tijd.

Met vriendschappelijke groeten,

je

Matthijs Vermeulen.

 

vooralsnog louter in fotokopie overgeleverd

 

Verblijfplaats concept: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA