MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19600115 ISCM Sectie Holland - H.J.R. Schaffers aan Matthijs Vermeulen

ISCM Sectie Holland

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 15 januari 1960

 

15 Januari 1960

Zeer geachte Heer,

Het is ons een groot genoegen U te kunnen mededelen, dat de internationale jury voor uitvoering op het a.s. Festival van de I.S.C.M. in Keulen ook Uw werk Zesde Symphonie heeft gekozen.

Inmiddels tekenen wij,

Hoogachtend,

H.J.R. Schaffers

Ged. bestuurslid

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA