MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19440420 Anny Vermeulen-van Hengst aan Marie van der Meulen

Anny Vermeulen-van Hengst

aan

Marie van der Meulen

Louveciennes, 20 april 1944

Louveciennes (S&O) 2 Rue de l'Etang. 20 April 1944.

Lieve Marie, de post zal er wel lang over doen, daarom komen we je reeds van harte gelukwenschen met je jaardag! Ik hoop dat je een mooi zonnetje hebt op dezen 7. mei en dat je den dag gezellig doorbrengt. Het is al weer 20 jaar geleden dat je op 7 mei bij ons was in La Celle St. Cloud! Dat was een aardige tijd. Jammer dat het zoo moest zijn dat je niet bij ons kon komen inwonen. Ik sprak er laatst nog over met Lucie Lécolier, de oudste der meisjes. Ze zei dat ze zich jou nog wel herinnerde en dat het voor mij zoo'n groote hulp geweest zou zijn en voor jou zoo'n plezier in ons milieu. Ja, dat zou het. Maar nu kan je toch wellicht met meer plezier terugzien op die 20 jaar doordat je je moeder niet alleen liet en haar tot het laatst toe hielp. Gek dat jij en Anny hetzelfde lot schijnen te hebben. Zij heeft ook die schildklier, maar in Angers is dat veel beter geworden. En haar manier van loopen is precies de jouwe. Als ze zaterdagmiddag naar Parijs gaat (Sacré Coeur) dan zie ik haar altijd na uit het raam van de badkamer en 't is alsof ik jou zie loopen. Haar haar wordt ook donkerder. Ze zal eindigen met jouw zwarte (of grijs zooals je schreef nu). Maar ik hoop toch, als ze niet in 't klooster gaat, dat ze een man vindt naar haar smaak. 't Is waar als de kinderen groot zijn gaan ze het huis uit. Zooals jij bij Moeder, is niet altijd mogelijk. En ik geloof niet dat ik erop zou staan dat ze bij me bleef. 't Is nu ook maar voor Thijs dat ze bij ons is, want ik ben nog dikwijls in de lappemand. Trouwens zij zelf begint nu veel magerder te worden, hoewel ze maar 't hoognoodige doet en wij haar nooit dwingen, in niets. Ze staat iederen morgen om 6¼ uur op voor de mis en 's middags slaapt ze een paar uur. In Angers was ze dik geworden. – Thijs ziet er best uit. Hij componeert op een vers van Baudelaire en 's middags is hij in de tuin bezig. De seringen komen al uit en er zijn al een paar trossen in bloei. Gisteren was 't een buitengewoon heerlijk zachte dag. Vandaag regent het en alles gaat nog voller groeien. Allen maken we het goed. Van Roland juist vanmorgen 2 kaarten, 26 Maart en 3 April. Van Donald die nu charbonnier (kolenbrander) is bij Dijon in de buurt ook beste berichten. Het is lastig werk en afmattend, maar het bevalt hem. Hij krijgt frs 640.- par tonne. Hij heeft twee kleine konijnen in z'n kamer die hem gezelschap houden en die hij Binos en Trinos gedoopt heeft. Hij wilde ons ook daar hebben. Maar wij blijven hier; 't is al het 10e jaar dat we het huis bewonen, we zijn er zoo aan gehecht. De berglucht doet hem goed en het leventje van célibataire is nieuw en amusant voor hem. Hij kookt z'n eigen potje. Soms komt hij pas om 10 uur 's avonds van de ovens en gaat dan nog koken na zich in een bron compleet gewasschen te hebben. Aardappelschillen en groenten-afval zijn allemaal voor Binos en Trinos. Ik vraag me af of hij ze zal opeten later! Ik wil tenminste niet dat ze hier Cocotte (een haan!) opeten. Poupoule legt iederen dag een ei. Allebei zijn ze dol op Thijs en die is zelf verkikkerd op Poupoule dat ze hem zoo trouw z'n eitje legt. Je weet dat Donald Cocotte kocht denkende dat het een kip was!! – Théa schreef dat Joanna bij je was geweest, maar ze trof je niet. Thijs zou wel graag hebben dat je ze nu en dan een handje hielp als je kan. Maar zooals je zegt Mevr. B. gaat voor. Hoe is 't met je anders? Ik was heel blij met je brief. Die kleeren, daar mag je wel zuinig op zijn als het nog lang duurt. Gelukkig dat ik dat idee had, he. En alles is ook wel goede stof. 't Kwam meest van de 1e vrouw van Ernst, uit Weenen. En dan die jurken van Kitty, doen die dienst? Ze is hertrouwd na 7 jaar weduwe met een oud-collega van haar man, die z'n vrouw verloor. – Nu dag, lieve kind, hou je taai! Ik weet niet of Thijs je nog apart schrijft, een brfkaart misschien. Van de kinderen en van mij heel veel verjaarszoentjes en nogmaals hartelijk omhelsd!

je Anny

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA