MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19270131 Matthijs Vermeulen aan H.T. Colenbrander

Matthijs Vermeulen

aan

H.T. Colenbrander (De Gids)

La Celle Saint-Cloud, 31 januari 1927

La-Celle-St-Cloud (S et O)

1 Rue de Vindé

31 januari 1927

Hooggeachte Zeer Geleerde Heer,

In afspraak met den heer A. Roland Holst heb ik het genoegen U hierbij te doen toekomen een artikel over "Beethoven",1 met Uwe welwillende instemming bedoeld voor het Maart-nummer van "De Gids". Wanneer de tijd het toelaat zal ik gaarne zelf de proeven corrigeeren.

Vertrouwende dat het stuk Uwe goedkeuring wint verblijf ik met de

Meeste Hoogachting

Uw

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Leiden, Universiteitsbibliotheek, collectie De Gids

  1. Zie De Gids 91, 422-438.