MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

Filter

  1. 19600428 Matthijs Vermeulen aan Jan Odé - concept

    Matthijs Vermeulen aan Jan Odé Laren, 28 april 1960 28 apr 1960 Zeer Geachte Heer Odé Uw schrijven van 26-IV, waarin U mij meldt dat het Cultuurfonds van Buma f 5

  2. 19630220 Matthijs Vermeulen aan Jan Odé - concept

    Matthijs Vermeulen aan Jan Odé Laren, ± 20 februari 1963 Zeer Geachte Heer Odé, Al hopend dat deze woorden u bereiken in volmaakt goede gezondheid, en met onze beste wensen tege