MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

Filter

  1. 19630220 Matthijs Vermeulen aan M.B. Minnaert-Coelingh Ned. Vredesraad -concept

    Matthijs Vermeulen aan M.B. Minnaert-Coelingh Laren, ± 20 februari 1963 Zeer Geachte Mevrouw Minnaert, Van harte dank voor uw gelukwensen bij mijn ¾ eeuwgetijde. Ik betreur dikw