MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

Filter

  1. 19500317 Casper Höweler aan redactie DGA

    Casper Höweler aan Redactie De Groene Amsterdammer Blaricum, 17 maart 1950 Blaricum 17 Maart 1950 Mijne Heren, Reeds lang wilde ik U schrijven over de artikelen van Uw me

  2. 19500622 Matthijs Vermeulen aan Casper Höweler

    Matthijs Vermeulen aan Casper Höweler Amsterdam, 22 juni 1950 Amsterdam Heerengracht 330 22 Juni 1950 WelEdele Heer, Het spreekt vanzelf dat de Redactie van De Groene m

  3. 19500715 Casper Höweler aan Matthijs Vermeulen

    Casper Höweler aan Matthijs Vermeulen Blaricum, 15 juli 1950 Blaricum 15 Juli 1950 Weledele Heer, Met het beantwoorden van Uw brief van 22 Juni heb ik moeten wachten, daar ik