MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

Filter

 1. 19650804 Matthijs Vermeulen aan Cultuurfonds Buma J. van Nus - brief en concept

  Matthijs Vermeulen aan Stichting Cultuurfonds Buma (J. van Nus) Laren, 4 augustus 1965 Laren (N.H.) 45 Drift 4-8-65 Zeer Geachte Heer van Nus, Hiermee heb ik het genoeg

 2. 19611115 Matthijs Vermeulen aan Cultuurfonds Buma J. van Nus -concept

  Matthijs Vermeulen aan Stichting Cultuurfonds Buma (J. van Nus) Laren, 15 november 1961 15 nov. Hooggeachte Heer Van Nus, In antwoord op Uw schrijven van 13 dezer kan ik U de

 3. 19600512 Matthijs Vermeulen aan Cultuurfonds Buma J. van Nus -briefenconcept

  Matthijs Vermeulen aan Stichting Cultuurfonds Buma (J. van Nus) Laren, 12 mei 1960 Laren (N.H.) Drift 45 12 mei 1960 Hooggeachte Heer Van Nus, De buitengewoon welkome b

 4. 19630409 Matthijs Vermeulen aan Cultuurfonds Buma J. van Nus -briefenconcept

  Matthijs Vermeulen aan Stichting Cultuurfonds Buma (J. van Nus) Laren, 9 april 1963 Laren (N.H.) Drift 45 9 april 1963 Hooggeachte Heer Van Nus, Met gevoelens van grote

 5. 19600709 Matthijs Vermeulen aan Cultuurfonds Buma J. van Nus -briefenconcept

  Matthijs Vermeulen aan Stichting Cultuurfonds Buma (J. van Nus) Laren, 9 juli 1960 Laren (N.H.) Drift 45 9 juli 1960 Hooggeachte Heer Van Nus, Uw brief van 7 dezer, waa

 6. 19600506 Cultuurfonds BUMA J. van Nus aan Matthijs Vermeulen

  Stichting Cultuurfonds BUMA (J. van Nus) aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 6 mei 1960 Amsterdam-C., 6 mei 1960 Weledele Heer, Op initiatief van de Heer Odé heeft het bestuur

 7. 19600523 Cultuurfonds BUMA J. van Nus aan Matthijs Vermeulen

  Stichting Cultuurfonds BUMA (J. van Nus) aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 23 mei 1960 Amsterdam-C., 23 mei 1960 Zeer geachte Heer Vermeulen, Met belangstelling heb ik kennis

 8. 19630405 Cultuurfonds BUMA J. van Nus aan Matthijs Vermeulen

  Stichting Cultuurfonds BUMA (J. van Nus) aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 5 april 1963 Amsterdam-C., 5 april 1963. Zeer geachte heer Vermeulen, In verband met het feit dat h

 9. 19611113 Cultuurfonds BUMA J. van Nus aan Matthijs Vermeulen

  Stichting Cultuurfonds BUMA (J. van Nus) aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 13 november 1961 Amsterdam-C., 13 november 1961. L.S. Het Cultuur-Fonds Buma kan thans terugzien op

 10. 19660428 Cultuurfonds BUMA J. van Nus aan Matthijs Vermeulen

  Stichting Cultuurfonds BUMA (J. van Nus) aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 28 april 1966 Amsterdam-17, Marius Bauerstraat 30 28 april 1966 Zeer geachte heer Vermeulen, Gel