MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

Filter

  1. 19630515 Matthijs Vermeulen aan L.A.P.M. van den Broeke-concept

    Matthijs Vermeulen aan L.A.P.M. van den Broeke Amsterdam, medio mei 1963 Zeer Geachte Heer v d Broeke, Het spijt mij U te moeten melden dat ik uw vriendelijke uitnodiging, gedaa

  2. 19630220 Matthijs Vermeulen aan L.A.P.M. van den Broeke-concept

    Matthijs Vermeulen aan L.A.P.M. van den Broeke Amsterdam, ± 20 februari 1963 Zeer Geachte Heer van den Broeke, Even verheugd als verrast door uw blijk van medeleven, en getroffe