MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

Filter

  1. 19500920 Matthijs Vermeulen aan E. Bekius Utrechtsch Nieuwsblad

    Matthijs Vermeulen aan E. Bekius Amsterdam, ± 20 september 1950 Met grote aandacht heb ik het artikel over een Oost-Nederlandse Opera gelezen, dat U mij 12-dezer ter inzage zondt e

  2. 19500912 E. Bekius aan Matthijs Vermeulen

    E. Bekius ( Utrechtsch Nieuwsblad ) aan Matthijs Vermeulen Utrecht, 12 september 1950 Utrecht, 12 September 1950 Zeer geachte Heer, Gaarne bied ik U hierbij een artikeltje