MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

Filtre de résultats

 1. 19560110 Matthijs Vermeulen aan Frederic von Eugen - dedicatie-afschrift

  Matthijs Vermeulen aan Frederic von Eugen Amsterdam, 10 januari 1956 A Monsieur F. von Eugen, par qui ce livre a commencé et existe, en témoignage de ma reconnaissance pr

 2. 19490101 Matthijs Vermeulen aan Frederic von Eugen - concept

  Matthijs Vermeulen aan Frederic von Eugen Amsterdam, 1 januari 1949 Zeer Geachte Heer Von Eugen, Uw veronderstelling dat ik op Uw "zondenregister" van het vorig jaar geboekt zou

 3. 19460130 F. von Eugen aan Matthijs Vermeulen

  F. von Eugen aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 30 januari 1946 Amsterdam, 30 Januari 1946 Zeer geachte heer Vermeulen, Pas gisteren bereikte mij Uw brief van 22 Januari. Ik h

 4. 19520903 F. von Eugen aan Matthijs Vermeulen

  F. von Eugen aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 3 september 1952 3 September 1952 Geachte Heer Vermeulen, Hartelijk dank voor Uw briefje van 16 Augustus j.l. Als U weer een

 5. 19521003 Matthijs Vermeulen aan Frederic von Eugen-concept

  Matthijs Vermeulen aan Frederic von Eugen Amsterdam, 3 oktober 1952 3 Oct 1952 Zeer Geachte Heer Von Eugen, Het uitstel dat U mij op 3 Sept veroorloofde om mij "een beetje in

 6. 19490425 F. von Eugen aan Matthijs Vermeulen

  Frederic von Eugen aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 25 april 1949 Amsterdam, 25 April 1949 Zeer Geachte Heer Vermeulen, In dank zend ik U hierbij het manuscript terug van de

 7. 19470503 F. von Eugen aan Matthijs Vermeulen

  F. von Eugen aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 3 mei 1947 Amsterdam, 3 Mei 1947 Zeer geachte Heer Vermeulen, Ik zou mij te buiten moeten gaan aan grote woorden indien ik zou

 8. 19490406 F. von Eugen aan Matthijs Vermeulen

  F. von Eugen aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 6 april 1949 Amsterdam, 6 April 1949 Zeer Geachte Heer Vermeulen, Met grote bewondering heb ik Uw laatste manuscript gelezen. H

 9. 19461111 F. von Eugen aan Matthijs Vermeulen

  F. von Eugen aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 11 november 1946 Amsterdam, 11 November 1946 Zeer geachte Heer Vermeulen, Het uitgeven van boeken is een zaak, welke altijd vee

 10. 19470821 F. von Eugen aan Matthijs Vermeulen

  F. von Eugen aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 21 augustus 1947 Amsterdam, 21 Augustus 1947. Zeer geachte Heer Vermeulen, Te nauwer nood is de ene reis achter de rug of de an