19590219 Donemus E. van Es aan Matthijs Vermeulen

Donemus (E. van Es)

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 19 februari 1959

19 Februari 1959.

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Op 18 Februari j.l. zonden wij 3 partituren van Uw "6de Symphonie" aan U af.

Wij hebben het genoegen U hiervan 1 partituur aan te bieden als present-exemplaar, bestemd voor het Prins Bernhard Fond.

In het vertrouwen U hiermede van dienst te zijn geweest, verblijven wij, met vriendelijke groeten en de meeste hoogachting,

Stichting DONEMUS,

E. van Es.

wnd chef de bureau.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA