19550301 A. Diepenbrock aan Matthijs Vermeulen

Mr A. Diepenbrock pr.

aan

Matthijs Vermeulen

[Aerdenhout], 1 maart 1955

1 Maart 55

Beste Matthijs,

Naast je prachtige rede, die je midden in Amsterdam hield, is bijgaand affiche, dat ik in 3.000 ex. (gratis) verspreidde, wel zeer tam. Toch zend ik je het maar. De Paus heeft meermalen over de atoomwapens gesproken. Ik citeer o.a. (Paasrede 1954) "Wij van onze kant zullen onvermoeid alles doen om te bewerken, dat door internationalle overeenkomsten − maar steeds met behoud van het beginsel der wettelijke verdediging, − de A.B.C.oorlog op doeltreffende wijze verboden en vermeden wordt." En die rede gaat dan door met klachten over de haat der menschen

De Engelsche kardinaal Griffin heeft in Mei 1954 o.a. gezegd "De berichten over de proefnemingen in de St. Oceaan vervullen de menschen met afgrijzen. Het is van het grootste belang dat wij ernstig overwegen de consequenties, welke deze nieuwe ontdekkingen met zich brengen enz"

Zoo kan ik nog vele citaten van Paus en Bisschoppen aanhalen maar je hebt gelijk: absoluut verbieden is (nog?) niet gebeurd.

Wel moet ik je zeggen dat ik het grootendeels eens ben met het "antwoord" van Kuitert. Je teksten die schijnen aan te geven dat zelfs God machteloos staat of vernietigd wordt, begrijp ik niet. Of het zou "symbolisch" bedoeld moeten zijn, dat deze boosheid God in de harten der menschen vernietigt. Maar zelfs als God zou toelaten dat de menschen deze planeet vernietigen, dan blijft Hij toch.

Zeer hartelijke groeten

ook aan Thea en Odilia

t.t.

Fons Diepenbrock pr

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA