19531028 Matthijs Vermeulen aan Donemus directie -briefenconcept

Matthijs Vermeulen

aan

Donemus (directie)

Amsterdam, 28 oktober 1953

Amsterdam

Herengracht 330

28 Oct. 1953

Zeer Geachte Heren,

Ingevolge Uw circulaire dato 22-X, betreffende een piano-compositie voor Elseviers Weekblad, heb ik de eer U te verzoeken om de Redactie van genoemd orgaan te berichten, dat de algemene houding welke Elseviers Weekblad aanneemt in muzikale zaken, mij verhindert aan dat blad mede te werken als componist.

Hoogachtend,

Matthijs Vermeulen.

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Donemus

Verblijfplaats concept: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA