19471118 Matthijs Vermeulen aan Donemus C. Nierstrasz

Matthijs Vermeulen

aan

Donemus (C. Nierstrasz)

Amsterdam, 18 november 1947

Amsterdam

Heerengracht 330

18 november 1947

Zeer Geachte Mevrouw Nierstrasz,

Met genoegen bericht ik U de goede ontvangst van f 110.- (zijnde de presentiegelden met terugwerkende kracht voor de vergaderingen der Bibliotheek-Commissie van 9 mei tot 25 oct. 1947) en betuig U mede mijn erkentelijkheid voor de nieuwe waardering welke de arbeid der Commissie gevonden heeft bij het Bestuur van Donemus.

Met beleefde groeten en de meeste Hoogachting

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Donemus