19420323 Thea Diepenbrock aan Matthijs Vermeulen

Thea Diepenbrock

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 23 maart 1942

23 Mrt. '42

Beste Mijnheer Vermeulen, Laat uw vrouw alstublieft dadelijk naar een dokter gaan en zich bijvoeding laten voorschrijven . Als zij ziek wordt, zijn we nog maar weer "verder van huis", zooals Koosje zegt. Ik weet natuurlijk niet hoe het in Frankrijk is, maar hier kan je volle melk krijgen, als je 40 kilo weegt, en die kost zelfs minder dan taptemelk. Maar zij moet ook room krijgen en eieren. Er is weer een chèque onderweg, de vergunning heb ik althans een paar dagen geleden aangevraagd. Voorloopig moet zij het geld daaraan besteden en andere dingen dan zoo lang maar weer laten wachten. Ook vitamine-tabletten zijn noodig. Als u kunt hout zagen, moet u deze zaak ook stevig ter hand kunnen nemen! En overlegt u toch eens met uw huisheer of er geen boomen gekapt kunnen worden in de tuin, en zaait u dan boonen en erwten, daar hoeft niet veel zorg aan besteed te worden; wij gaan het ook doen in Laren zoodra de vorst den grond uit is. Zegt u maar tegen uw vrouw, dat, als zij niet naar den dokter gaat, ik geen geld meer stuur. Als dat geen grof geschut is! Hartelijk dank voor den brief.

Uwe Thea

Dank voor de briefk. van Mevrouw

briefkaart

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA