MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19640514 Matthijs Vermeulen aan Bernard Haitink - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Bernard Haitink

 

Laren, 14 mei 1964

14-5-64

Zeer Geachte Heer Haitink,

Hoe meer ik nadenk over de première van mijn Eerste S. hoe meer lust ik voel U nog een paar woordjes te schrijven. Een innerlijke werking port mij daartoe voortdurend aan, en de enige manier om ze stop te zetten is misschien dat ik haar wenk volg en mij laat gaan.

Niet dat ik U iets te zeggen heb wat U niet reeds weet, of vanzelfsprekend vindt. Mijn intense voldoening b.v. over de juistheid van al Uw intonaties. Mijn gloeiende bewondering voor de absoluut perfecte continuïteit in het geleidelijk lyrische crescendo dat reikt van cijfer 19 tot 29, waar alles exact was gelijk ik mij verbeeld had, het bewust aanwezig zijn bij de nadering van een ongehoord verzaligend gebeuren. En nog menige andere periode, tot en met de gepassionneerde verstilling, die zo weer zou hebben kunnen opvlammen, van het einde, waarachter al een nieuw begin schuilt. Ik was blij die symphonie gemaakt te hebben zoals zij is. Maar ik ben nog gelukkiger haar toon en ondertoon identiek herkend te zien door U, en identiek, spontaan en onbevangen te hebben zien herleven door U. Ik geef mij nauwkeurig rekenschap ervan hoe zeldzaam, hoe precair, hoe moeilijk, en dus hoe onprijsbaar [dat is]. Dàt versta ik onder de uitdrukking: een groot dirigent. Ik zei reeds enkele malen U dankbaar te zijn. Vandaag zeg ik dat ik dankbaar ben U dankbaar te kunnen zijn.

Zou er iemand bestaan die een beetje meer dan oppervlakkig begrijpt wat het betekent vijftig jaren te moeten wachten op zulk een dag en niet de geringste zekerheid te hebben dat er ooit een tweede zal komen?

Met de beste gevoelens

M.V.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA