MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19640214 Matthijs Vermeulen aan J.J. van der Linden

Matthijs Vermeulen

aan

J.J. van der Linden

Laren, 14 februari 1964

Laren (N.H.)

Vrijdagmorgen 14-2-64

Alderbeste Jan,

Het liefst zou ik je voor je jaarfeest van Maandag wat noten sturen op de vijflijnige balk. Want als je af en toe mijn muziek je wilt herinneren dan kan je altijd denken dat daar is gezegd hetgeen ik wens, voor iedereen, ja, maar toch heel in 't bizonder voor jou. Zelfs dit: moge het nog lang, nog zeer lang duren dat er iemand is als jij, die dit verstaat, en die mij helpt deze kunst van witte magie te verwezenlijken.

Met alle goeds

van je

Matthijs.