MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19630531 Matthijs Vermeulen aan NCRV - J.W. van Hillo - concept

Matthijs Vermeulen

aan

NCRV (J.W. van Hillo)

 

Laren, eind mei 1963

 

Zeer Geachte Heer van Hillo

Tot mijn spijt moet ik U mededelen, dat het mij voorlopig onmogelijk is om gevolg te geven aan de gewaardeerde uitnodiging, vervat in Uw schrijven van ... Werkzaamheden die geen storing toelaten, en die ik niet mag achterstellen, zullen mij nog verscheidene maanden bezig houden.

Met de meeste hoogachting,

M.V.

 

concept, op ommezijde van conceptbrief aan LA.P.M. van den Broeke, medio mei 1963

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA