MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19630430 Jan den Tex aan Matthijs Vermeulen

Jan den Tex

aan

Matthijs Vermeulen

Leusden, 30 april 1963

Nieuw Heerlijkheid, 30 april 1963

Waarde Heer Vermeulen,

Wie had ooit gedacht dat de revolutionair uit Groene-dagen op z'n oude dag nog eens in de establishment zou worden opgenomen? Proficiat, tibi et Theae.

Ik zie dat U als "M" in het telefoonboek staat. Ik stond er tot voor kort als "J." in. Maar een petulante dreiging-met-proces bracht verleden jaar de "Jan" waar ik meen recht op te hebben evenals gij op de "Matthijs". Ik pieker nog wel eens over die "afgrond" door de telefoon. Dat was hoog-gedramatiseerd. Zo erg was het niet: eerbied en liefde overtroffen verre schrik en duizeling.

Beste groeten aan U beiden,

Jan den Tex

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA