MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19630330 W. Klute aan Matthijs Vermeulen

W. Klute (Goois comité 1963 voor de vrede)

aan

Matthijs Vermeulen

Huizen, eind maart 1963

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Met de herinnering aan Uw onvolprezen artikel "Dat is bedreigd", neem ik de vrijheid U bijgaande folder te sturen, ter informatie van de anti-atoombom-mars, welke gehouden zal worden op de tweede paasdag.

Na Uw artikel, geschreven in 1957 met het gevoel dat U vrijwel alleen stond in Uw verzet tegen de gevaren van een kernoorlog, is de verontrusting beduidend toegenomen, waarvan het besluit van de jonge liberalen van recente datum dat een uitspraak tegen het gebruik van atoomwapens inhoudt, het tot nu laatste voorbeeld is.

Ons comité mag zich in haar korte bestaan in een toenemende belangstelling verheugen. Daarbij ontveinst zij zich niet dat zij, ook met alle actie's in de wereld te samen nog uiterst zwak is, vergeleken bij de machten die over ons leven voorlopig kunnen beschikken.

Niettemin is de sympathie die wij bij ons werk mogen ontvangen een aansporing op de ingeslagen weg verder te gaan.

Het zou ons zeer verheugen indien U ons Uw instemming zou willen doen blijken door een financiële bijdrage.

U dankend voor Uw aandacht, teken ik namens het bestuur,

Goois comité 1963 voor de vrede,

Hoogachtend,

W Klute voorz.

Mevr. W. Klute

Ericaweg 10

Huizen N.H.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA