MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19621023 A. Roland Holst aan Matthijs Vermeulen

Adriaan Roland Holst

aan

Matthijs Vermeulen

Bergen, 23 oktober 1962

Bergen N.H. −

23-x-'62 –

Woensdag –

Beste Thijs –

Lees het hierbij ingesloten proza over Simeon ten Holt − en, als je het overleeft, hoop ik er later eens met je over praten.... Slecht geschreven is het, overigens, niet − maar voor mij is het zóózeer bij uitstek "Bergen", dat ik het overal als zoodanig zou hebben herkend. − Het "Bergen", dat ik mij herinner als ik aan v. Domselaer denk − en toch meent ten Holt daar allang mee te hebben gebroken. –

Ik ben o.a. benieuwd wat jou duidelijk wordt uit het verband van zijn "diagonaalgedachte" en de kwintencirkel.

Enfin, mocht je popelen naar deze muziek, kom dan 2 Nov. bij mij, dan gaan wij er samen heen. Doe je het niet, dan "even goede vrienden" –

Met veel hartelijks, ook voor Thea –

je

Jany

[twee bijlagen:

Hans ten Berge, Meditatie in het nevelhuis – over de componist Simeon ten Holt

aankondiging van concert op 2 november 1962 in het Kunstenaars Centrum Bergen door Simeon ten Holt die een aantal nieuwe werken ten gehore zal brengen, o.a. Sonate, Etudes en de Cyclus aan de Waanzin]