MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19580207 Jan van Keulen aan Matthijs Vermeulen

Jan van Keulen

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 7 februari 1958

Amsterdam Z. v. Baerlestraat 15II.

telefoon 797938

7 Febr. '58.

Beste Matthijs,

Hoe graag zou ik je morgen persoonlijk zijn komen feliciteren – maar door uitstedigheid ben ik helaas niet in de gelegenheid.

Evenwel ontvang dan nu schriftelijk mijn gevoelens van genegenheid en bewondering vergezeld van mijn beste wensen op deze bijzondere dag!

Als steeds t.à.t.

Jan van Keulen.

P.S. Separaat stuurde ik je nog een foto. Ik hoop dat je die mooier vindt dan die van de krant.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA