MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19570915 J.G. Beunders aan Matthijs Vermeulen

J.G. Beunders (Monument Buchenwald)

aan

Matthijs Vermeulen

Den Haag, september 1957.

Den Haag, september 1957.

L.S.

In de bezettingsjaren 1940-1945 verbleven naar schatting 1500 tot 1700 Nederlanders voor kortere of langere tijd in het beruchte concentratiekamp Buchenwald, waarvan er ongeveer een 1000 in gevangenschap zijn gestorven.

In september 1958 zal in het, nu voormalig, concentratiekamp Buchenwald een monument worden onthuld ter nagedachtenis van hen die in gevangenschap zijn gestorven. Het monument zal o.m. drie rotondes bevatten van hen, die de laatste maanden van de oorlog in Buchenwald omkwamen. Er wordt naar gestreefd bij de onthulling van dit monument een zo ruim mogelijke vertegenwoordiging van het Verzet uit verschillende landen, ook uit Nederland, aanwezig te doen zijn.

Derhalve zal bijgesloten oproep aan een zo groot mogelijk aantal deelnemers aan het Nederlands Verzet 1940-1945 worden toegezonden.

Ik zal het op prijs stellen indien U deze oproep mede zou willen ondertekenen. Indien U hiertoe bereid bent, kunt U voor terugzending ervan gebruik maken van bijgesloten antwoordenveloppe.

Hoogachtend,

J.G. Beunders, arts.

Laan van Meerdervoort 1124

's-Gravenhage.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA